27

Ιουλίου

0

Διαχείρηση πολυκατοικίας

by master

Διαχείρηση πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής πολυκατοικίας εκλέγεται ένας από τους συνιδιοκτήτες του, κατά προτίμηση κάτοικος του ίδιου κτιρίου. Συχνά, λόγω της απροθυμίας πολλών συνιδιοκτητών να εκτελέσουν τα καθήκοντα του διαχειριστή, οι συνιδιοκτήτες μαζί με το διαχειριστή, προχωρούν και στην εκλογή και βοηθού διαχειριστή, ο οποίος μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ή ακόμη και εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων, ή και ο θυρωρός της πολυκατοικίας, σύμφωνα και με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας των θυρωρών, ο οποίος και επιμελείται τις πληρωμές και εισπράξεις των κοινοχρήστων έναντι μικρής προσαύξησης του μισθού του.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση χρειάζεται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων από το διαχειριστή δεδομένου ότι απέναντι στη συνιδιοκτησία, υπεύθυνος για κάθε ζημιά στους κοινόχρηστους χώρους είναι ο ίδιος ο διαχειριστής και όχ Συνιστούμε σε όλους τους συνιδιοκτήτες, και ιδιαίτερα σε όσους έχουν περισσότερες από μία ιδιοκτησία σε ένα κτίριο, να αναλαμβάνουν και να εκτελούν τα καθήκοντα του διαχειριστή, και να μην περιμένουν ότι κάποιος άλλος θα επιμεληθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία! Κάθε διαχειριστής οφείλει να έχει στα χέρια του και να τηρεί τα εξής απλά έγγραφα, βιβλία και φακέλους:

Διαχείρηση πολυκατοικίας1. Αντίγραφο της πράξης σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού του κτιρίου. Αν δεν έχει παραλάβει κανονισμό από τον προκάτοχό του, μπορεί να το ζητήσει από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο αναφέροντας στην αίτησή του τον τόμο και αριθμό μεταγραφής του, που είναι γραμμένος σε όλα τα συμβόλαια των ιδιοκτησιών του ακινήτου, ή από το Συμβολαιογράφο που τον συνέταξε.
2. Κατάσταση των ονομάτων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με τις διευθύνσεις και τηλέφωνά τους.
3. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
4. Βιβλίο Ταμείου στο οποίο να καταχωρίζει τις μηνιαίες κοινόχρηστες εισπράξεις και πληρωμές.
5. Φάκελο αποδείξεων δαπανών και καταστάσεων κατανομής κοινοχρήστων.
6. Φάκελο με όλα τα σημαντικά έγγραφα του κτιρίου (άδεια και σχέδια οικοδομής, ανελκυστήρα, κεντρικής θέρμανσης, αποχέτευσης, αποδείξεις πληρωμής τελών σύνδεσης κτιρίου με αποχέτευση, συμβάσεις με συνεργεία καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, ανελκυστήρα, προσωπικό κλπ.). Τα παραπάνω έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, καθώς και το εκάστοτε υπόλοιπο του κοινόχρηστου ταμείου κάθε διαχειριστής παραλαμβάνει από τον προηγούμενο και παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή με έγγραφη απόδειξη.